Co powinny zawierać projekty domów?

projekty domów

Biura projektowe tak przygotowują projekty, by spełniały one wszystkie wymogi. Jednak klient ma prawo wiedzieć, co powinny zawierać, ma prawo się upewnić, czy oferowane projekty domów uwzględniają wszystkie warunki, by inwestor otrzymał pozwolenie na budowę.

Z czego składa się dokumentacja projektowa?

Projekty domów składają się z 3 części:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjnej,
 • instalatorskiej.

Na część architektoniczną projektów domów składają się następujące elementy:

 • rzuty parteru i wyższych kondygnacji (rozmieszczenie pomieszczeń, ich wymiary, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, umiejscowienie urządzeń kuchennych i sanitarnych),
 • rzut więźby dachowej (układ elementów konstrukcyjnych, ich przekroje),
 • rzut dachu (kształt, wymiary, kąt nachylenia, rozmieszczenie kominów, okien połaciowych i lukarn, rozmieszczenie i rozmiary rynien),
 • elewacje,
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • elewacje,
 • przekroje (pokazujące wszystkie elementy budynku po przecięciu ich wzdłuż albo w poprzek).

Część architektoniczna posiada wspólny opis techniczny z częścią konstrukcyjną. Część konstrukcyjna zawiera:

 • rzuty fundamentów i płyt stropowych,
 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
 • rysunki detali konstrukcyjnych.

Na część instalacyjną składają się rysunki instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej.

Elementy dodatkowe

Projekty domów obowiązkowe powinny być jeszcze uzupełnione o zaświadczenia o uprawnieniach projektowych autora projektu oraz o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Często też razem z projektem otrzymuje się kosztorys inwestorski. Ten dokument jest potrzebny do ubiegania się o kredyt na budowę domu. Niektóre biura projektowe oferują klientom za dodatkową opłatą makietę domu oraz dokumentację projektową w plikach PDF.

Cała dokumentacja wydawana jest w 4 egzemplarzach. Nie ma znaczenia, czy jest to projekt wykonany na indywidualne zlecenie czy projekt gotowy.